..:: افراد » اعضای هیات علمی » گروه ریاضی ::..
چهارشنبه 26 دي 1397
اعضای هیات علمی گروه ریاضی

اعضای هیات علمی گروه ریاضی 

نام ونام خانوادگی

رشته تخصصی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

اطلاعات تماس

مهری اخوان ملایری

جبر

دکتری

استاد

mmalayer@alzahra.ac.ir

یدالله اردوخانی

آنالیز عددی

دکتری

استاد

ordokhani@alzahra.ac.ir

کامران دیوانی آذر

جبر

دکتری

استاد

kdivani@alzahra.ac.ir

نسرین سلطانخواه

گراف و ترکیبیات

دکتری

استاد

soltan@alzahra.ac.ir

    فاطمه آهنگری

هندسه

دکتری

استادیار

f.ahangari@alzahra.ac.ir

زاهده اژدری

جبر

دکتری

استادیار

z_azhdari@alzahra.ac.ir

فريد بهروزي

آنالیز

دکتری

استادیار

behrouzif@alzahra.ac.ir

مریم ربیعی

سیستمهای دینامیکی

دکتری

استادیار

mrabii@alzahra.ac.ir

ابوالقاسم لاله

هندسه

دکتری

استادیار

aglaleh@alzahra.ac.ir

ناهید هادیان دهکردی

جبر

دکتری

استادیار

n.hadian@alzahra.ac.ir

بتول گنجی صفار

جبر

دکتری

استادیار

bganji@alzahra.ac.ir

احسان منبتی تحقیق در عملیات  دکتری استادیار  e.monabbati@alzahra.ac.ir 
سمیه جنگجوی شالدهی  سیستمهای دینامیکی دکتری استادیار s.jangjoo@alzahra.ac.ir