..:: افراد » دانش آموختگان » کارشناسی ::..
چهارشنبه 26 دي 1397
New Page 1
کتابخانه
آرشیو اخبار
پایان نامه های دانشجویی
افتخارات دانشکده
تالیفات و مقالات اساتید
نرم افزارهای علوم ریاضی
فرم های کارشناسی، ارشد و دکتری
مجموعه تصاویر
 پیوندهای مفید
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
 نقشه راه دانشکده
 مسابقات دانشجویی
دانش آموختگان کارشناسی

دانش آموختگان کارشناسی رشته ی علوم کامپیوتر

دانش آموختگان کارشناسی رشته ی ریاضی محض

دانش آموختگان کارشناسی رشته ی ریاضی کاربردی

 دانش آموختگان کارشناسی رشته ی ریاضیات و کاربردها

دانش آموختگان کارشناسی رشته ی آمار و کاربردها

دانش آموختگان ریاضی رشته ی دبیری ریاضی