..:: گروه های آموزشی » آمار ::..
چهارشنبه 26 دي 1397
        درباره گروه
        مدیر گروه
        اعضای هیات علمی
        سرفصل دروس
        برنامه ترمی
درباره گروه آمار

رشته ی آمار در دانشگاه الزهرا در سال 1385، با گرفتن دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد تاسیس شد و در سال 1389، با راه اندازی رشته ی کارشناسی آمار گسترش پیدا کرد. 

هم اکنون گروه آمار دانشگاه الزهرا در دو مقطع كارشناسي و کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد.

 رشته های کارشناسی شامل دوره های روزانه و شبانه ی آمار وکاربردها می باشد.

 هم چنین در مقطع کارشناسی ارشد، در رشته ی آمارریاضی با دو شیوه ی آموزشی-پژوهشی و آموزشی دانشجو می پذیرد.

 هم اکنون گروه آمار داراي 6 نفر هيئت علمي (1 استاد ،2 دانشيار ،1 استاديار و 2 مربي) مي باشد.