..:: گروه های آموزشی » ریاضی ::..
چهارشنبه 26 دي 1397
        درباره گروه
        مدیر گروه
        اعضای هیات علمی
        سرفصل دروس
        برنامه ترمی
درباره گروه ریاضی


گروه ریاضی دانشگاه الزهرا در سه مقطع كارشناسي، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می‌پذیرد.

رشته های کارشناسی شامل دوره های روزانه و شبانه ی ریاضیات وکاربردها می باشد. 

همچنین در مقطع کارشناسی ارشد، در رشته های:

• ریاضی محض با گرایش های جبر، هندسه، گراف، سیستم های دینامیکی، آنالیز و معادلات
• ریاضی کاربردی با گرایش های آنالیز عددی، بهینه سازی وتحقیق درعملیات، نظریه الگوریتم ها وهندسه محاسباتی

در دو شیوه ی آموزشی-پژوهشی و آموزشی دانشجو می پذیرد.

 همچنین در مقطع دکتری در رشته های:

• ریاضی محض باگرایش های جبرجابجایی، گراف و آنالیز ریاضی
• ریاضی کاربردی با گرایش آنالیز عددی 

دانشجو می پذیرد.


 هم اکنون گروه ریاضی داراي 11 نفر هيئت علمي (4 استاد،6 استاديار و یک مربی) مي باشد.