..:: گروه های آموزشی » علوم کامپیوتر ::..
چهارشنبه 26 دي 1397
        درباره گروه
        مدیر گروه
        اعضای هیات علمی
        سرفصل دروس
        برنامه ترمی
معرفی گروه علوم کامپیوتر

 

رشته ی علوم کامپیوتر در دانشگاه الزهرا در سال 1390، با گرفتن دانشجو در مقطع کارشناسی ایجاد شد که شامل دوره های روزانه و شبانه ی علوم کامپیوتر می باشد. هم اکنون گروه علوم کامپیوتر داراي 5 نفر هيئت علمي (2 دانشيار و 3 استاديار) مي باشد.